Skip links

Kamery do bytových a panelových domov

 

V poslednej dobe se veľmi často rieši otázka bezpečnosti a ochrany bytových domov. Tie sú často vystavované útokom vandalov, a to ako zvonku, tak aj z vnútra spoločných priestorov domu. Je tak namieste využiť kamerový systém. Jeho prednosťou je neustály monitoring spoločných priestorov a dokumentácia prípadnej trestnej činnosti, ale tiež účinok preventívny, kedy kamerami monitorované domy sú preukázateľne páchateľmi menej atakované. 

5 Dôvodov, prečo zabezpečiť bytový dom kamerovým systémom:

  • Zvýšenie bezpečnosti a výrazné zlepšenie celkovej úrovne bývania

  • Odstrašenie potenciálnych vandalov a zlodejov, čo má za následok aj nemalú finančnú úsporu a tiež úbytok starostí okolo poškodených spoločných priestorov v dome alebo odcudzeného majetku

  • Výrazné zlepšenie poriadku v dome (absencia ohorkov a odpadkov vo výťahoch alebo ďalších spoločných priestoroch domu)

  • Upratovacia služba sa už nebude stretávať s nepríjemnosťou v podobe ľudských výkalov napr. pod schodami (áno, bohužiaľ aj toto je realita s ktorou sa stretávame)

  • Z bytového domu vymiznú podnapité osoby alebo osoby bez domova, prespávající v pivniciach či na schodoch

A picture containing indoor, table, photo, deskDescription automatically generated

Naše kamery umiestnené v bytovom dome s 3 vchodmi.

Aké kamery používame?

Pre bytové domy vždy ponúkame farebné kamery s nočným videním v antivandal prevedení,v minimálnom rozlíšení FullHD, ktoré sú vhodné do exponovaných miest s vyšším rizikom vandalizmu, ako sú vstupné priestory alebo výťahy.

Aby bol majetok bytového domu riadne zabezpečený a ľudia sa nebáli v dome bývať, odporúčame zvoliť nasledujúce kombináciu kamerového zabezpečenia:

Vonkajšie kamery antivandal: Tie možno umiestniť pred vchod, kde budú zaberať priestor pred vstupnými dverami, zvončeky, prípadne schránkami. 

Domovní kamera HikVision

Dome kamera v antivandal prevedení.

Vnútorné kamery antivandal: Tie umiestnime za vstupné dvere, kde lepšie zaberajú tvár prichádzajúcich.

Výťahové kamery: Tu už nie je potreba prevedení antivandal. Ide totiž o pomerne malý priestor a v prípade zničenia alebo poškodenia kamery možno vandala jednoducho usvedčiť.

Kamery ku pivniciam: V tomto prípade stačí kameru umiestniť pri vchode ku pivniciam, napríklad pod schodmi.

Kamery otočené smerom k parkovisku: Pozor, tu môže dochádzať k problémom s povolením. 

A flat screen tvDescription automatically generated

Pivničné priestory pod dohľadom kamery.

Ako to celé vlastne funguje?

Prepojenie do záznamového zariadenia : Všetky kamery zvedieme po kábli do záznamového zariadenia, v ktorom sa nachádza harddisk, ktorého kapacitu volíme tak, aby zvládlo zo všetkých kamier zachovať aspoň 10 dňový záznam.

Sledovanie : Väčšinou volíme jednoduchý spôsob prezerania obrazu a záznamu cez monitor, ktorý spravidla uzamykáme do jednej skrine spolu s nahrávacím zariadením, aby bolo zaistené, že prístup k systému má len oprávnená osoba.

Záznam : V prípade problému je jednoduché zladiť čas z kamier s časom priechodov z prístupového systému a ľahko si tak urobiť predstavu, kto a v koľko hodín sa pohyboval po dome a teda si mohol všimnúť prípadného problému, alebo stretnúť osobu, ktorá problém spôsobila.

Dodatočné úpravy : Systém možno kedykoľvek rozširovať a upravovať, pretože nepoužívame žiadne uzatvorené sady, aké môžete zakúpiť od čínskych predajcov, ale profesionálnu techniku, ktorá nemá žiadne obmedzenia v neskorších úpravách celej siete a pridávanie komponentov.

Čo hovorí legislatíva?

Umiestnenie kamerového systému v bytovom dome sa riadi dvoma zákonmi : 182/1993 Z.z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov.

Čo monitorovať?

Je treba myslieť na to, že kamerový systém by nemal príliš zasahovať do súkromia obyvateľov domu. Bezproblémová je inštalácia v týchto priestoroch: pivnice,  vchody do výťahových strojovní, garáží, kočikárne, bicyklárne, priestory poštových schránok, vonkajší plášť budovy (a jeho bezprostredné okolie), vstupné dvere do domu, vstupné chodby k výťahom a k schodištiam, vrátane výťahov a schodíšť.  

Čo nemonitorovať?

Kamerový systém by ale nemal zaznamenávať napríklad vstupy do jednotlivých bytov, pretože tak môže podľa Úradu pre ochranu osobných údajov dôjsť k zásahu do súkromia tých, ktorí takéto byty nielen obývajú, ale i príležitostne navštevujú. Preto je možné prevádzkovať kamerové systémy zamerané na konkrétne byty iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch a iba so súhlasom všetkých obyvateľov dotknutých bytov.

Čo treba splniť?

Oboznámiť obyvateľov domu s inštaláciou kamerového systému. 

Záznamové zariadenie je nutné riadne zabezpečiť, aby nemohlo dôjsť k úniku záznamu a obsluhovať ho môžu iba vybrané osoby.

Nemal by byť uchovávaný záznam starší ako 15 dní.

V monitorovaných priestoroch je treba umiestniť tabuľky s upozornením vrátane kontaktu na správcu.

Kamerové systémy pre bytové domy je nutné prevádzkovať podľa platnej legislatívy GDPR. V rámci inštalácie od nás dostanete kompletný návod, aké pravidlá musíte dodržiavať a ako môžete zaobchádzať s nahrávkami z kamerového systému.

Celé riešenie realizujeme „na kľúč“. To znamená, že vypracujeme projekt, kompletnú cenovú kalkuláciu, zariadenia dodáme a nainštalujeme a celý systém uvedieme do prevádzky.